A la Casa de la Joventut de Mutxamel el pots tramitar!!!

La Casa de la Joventut de Mutxamel és un dels centres autoritzats per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) per a tramitar-ho. Aconsegueix descomptes amb autobús, teatres, cinemes, restaurants, botigues, etc i a més des d’aquest any 2019 també inclou el Carnet d’Alberguista, amb una validesa internacional (admès en els 90 països que formen HI) ofereix milers de descomptes a tot el món.

Aquest carnet té l’objectiu de facilitar a tota la joventut, la seua mobilitat i intercomunicació, així com possibilitar el seu accés, mitjançant l’articulació de determinats avantatges i descomptes o béns i serveis de caràcter social, cultural, econòmic, educatiu, recreatiu, esportiu, de consum, de transport i similar. Pots consultar tots els descomptes del carnet Jove en la http://www.ivaj.gva.es/por-tema-y-comarca-o-municipio

Més informació sobre els descomptes en el següent enllaç: https://descuentos.reaj.com

REQUISITS PER A LA SEUA OBTENCIÓ:

  • Tenir entre 14 i 30 anys, tots dos inclusivament.
  • Abonar la taxa corresponent, l’import de la qual per a 2022 és de 7,70 € Tindrà una validesa de dos anys comptats des de la data de la seua expedició.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  1. Formulari de sol·licitud del Carnet Jove, disponible en el següent enllaç:
    https://ivaj.gva.es/documents/164427600/164429743/Formulario+NUEVO+CARNET+JOVE.pdf/47738011-5644-4fa5-9a5a-177a842860a4
  2. DNI original.
  3. Resguard original bancari del pagament de la taxa o bé fotocòpia compulsada.
  4. Justificació de les exempcions o bonificacions mitjançant la documentació que ho acredite. (segons s’indica en la web de l’IVAJ)

Important:

Tota aquesta documentació s’haurà d’enviar abans per correu electrònic. T’indicarem quan disposem del Carnet Jove perquè pugues venir a arreplegar-lo, normalment tardarem un dia des que rebem tota la documentació. El dia que vingues pel Carnet hauràs de portar l’original de tota la documentació

Compte bancari.

–CAIXABANK: ES21 2100 7596 1413 0039 2235
Oficina a Mutxamel: Av/Carlos Soler 22, 89.

Exempcions i bonificacions:

-Famílies nombroses. (100% Cat. Especial, 50% Cat. general)
-Discapacitat reconeguda. 100% (=o+66%), 50% (=o+33%)
-Famílies monoparentals. (100% Cat. Especial, 50% Cat. general)
-Víctimes violència de gènere. (100%)
-Joves pertanyents a col·lectius vulnerables

Acumulació de bonificacions:

(Família nombrosa+discapacitat i discapacitat+monoparental)

Tens tota la informació del Carnet Jove en aquest enllaç:
http://www.ivaj.gva.es/es/hacerme-el-carne