Durant els dimecres de novembre s’organitzarà en l’Espai Jove un curs d’Associacionisme.
Es recomana a totes les persones interessades apuntar-se en el nostre enllaç:
https://docs.google.com/…/1faipqlsf_6gm_1tmujycdgc…/viewform

Programa del curs
-Curs d’Associacionisme
Novembre 18:00 a 20:00h
Dimecres 6, Com muntar una associació sense perdre els papers
L’escenari jurídic associatiu, Constitució i règim intern d’una associació (constitució, estatuts, obligacions documentals, etc)
Dimecres 13 Com puc participar?. L’Estructura d’una associació.
Estructura associativa bàsica (assemblea, junta directiva), models organitzatius, voluntariat i formació del personal.
Dimecres 20 Però com ho faig?. Recursos d’una associació
Recursos humans, recursos materials, recursos financers, etc. Gestió fiscal bàsica.
Dimecres 27, No, però de debò com ho faig?. Organitzar activitats.
Com muntar un projecte. Anàlisi de la realitat, gestió i elaboració d’un projecte, difusió, avaluació, etc